На фото викладач Н. В. Кваша, майстри в\н: В. В. Боревич, А. І. Дмитруха, учні групи №15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *