Баланс на 1 січня 2018 р.


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017р.


 Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017 р.


Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 р.


Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 р.


Звіт про рух грошових коштів за 2017 р.


Звіт про фінансові результати за 2017 р.


Звіт про власний капітал за 2017 р.


Примітки до річної фінансової звітності за 2017 р.


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 р. (загальний фонд)


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 р. (спеціальний фонд)


Баланс на 1 січня 2018 р. (державний)


Звіт про фінансові результати за 2017 р. (державний)


Звіт про рух грошових коштів за 2017 р. (державний)


Звіт про власний капітал за 2017 р. (державний)


Примітки до річної фінансової звітності за 2017 р. (державний)


Кошторис на 2017 рік