Код професії Назва професії Ліцензійний обсяг учнів Фактична кількість
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
7141

7142

Маляр

Реставратор декоративно-художніх фарбувань

145 59 28 34 24
7137

7241

7212

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

Електрозварник ручного зварювання

76 30 22 24
4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 86 29 29 28
4221

4222

4144

Агент з організації туризму

Адміністратор

Діловод

78 30 23 25
4222

4131

4144

Адміністратор

Агент з постачання

Діловод

83 29 29 25
7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж
4222

4131

Адміністратор

Агент з постачання

20 20
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 14 14
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
192 Будівництво та цивільна інженерія