Вельмишановний абітурієнте ! 

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ

до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну 

Якщо ви прийняли рішення навчатись у Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну, будь ласка, уважно ознайомтесь с умовами, переліком необхідних документів, та розкладом роботи приймальної комісії.

І. Загальна частина

1.1.  Правила прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну на 2019 рік є обов’язковими для виконання у Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну.

1.2.  До Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну приймаються громадяни України, які мають повну чи базову загальну середню освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем, або особа, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • кваліфікований робітник

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету м. Києва  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну у 2019 році розробляються відповідно до законодавства України,  у  тому   числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, які затверджені Наказом Міністерства освіти та науки від 14.05.2013 р., № 499 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 344 від 09.04.2014 р.), затверджуються директором навчального закладу та погоджуються начальником управління закладів професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

Київське вище професійне училище будівництва і дизайну здійснює прийом громадян на здобуття професій та спеціальностей згідно з отриманими ліцензіями:

На освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» на базі базової загальної середньої освіти (9 класів):

«Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань (дизайнер)» – 30 учнів із терміном навчання до 4 роки;
«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник з силових мереж та електроустаткування, електрозварник ручного зварювання» – 30 учнів із терміном навчання до 3,5 років;
«Агент з організації туризму, адміністратор, діловод» – 30 учнів із терміном навчання до 3,5 років;
«Адміністратор, агент з постачання, діловод» – 60 учнів із терміном навчання до 3,5 років;
«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» – 30 учнів із терміном навчання 3 роки;

На освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» на базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

«Адміністратор, агент з постачання» – 25 учнів із терміном навчання 1,5 років;
«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» – 25 учнів із терміном навчання 1 рік;

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «молодший спеціаліст»:
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 15 учнів із терміном навчання до 1,8 років;

План набору в 2019 рік становить – 230 осіб в межах ліцензійного обсягу з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня – кваліфікований робітник.

Форма навчання – денна.

Обмеження з професій, спеціальностей за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

Прийом до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Приймальна комісія працює: понеділок – п’ятниця з 08.30 год. до 17.00 год.

Проходження медичного огляду вступниками та визначення їх професійної придатності відбувається у медичних установах за місцем реєстрації або в інших районних медичних установах та є обов’язковим.

2.6. Строки проведення прийому на навчання: з 13 травня до 26 серпня 2019 року.

2.7. У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження вступної кампанії термін прийому документів може бути продовжено.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку за формою 086-У, 063;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому 

4.1. Прийом до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем кваліфікований робітник за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. У випадку, коли середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту або середній бал атестата про повну загальну середню освіту буде однаковий в декількох абітурієнтів, то пріоритет зарахування надається вступнику, який має вищий бал з предметів, які будуть профільними при опануванні професії.

На освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» на базі базової загальної середньої освіти (9 класів):

«Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань (дизайнер)» – математика та хімія;
«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник з силових мереж та електроустаткування, електрозварник ручного зварювання» – фізика, математика;
«Агент з організації туризму, адміністратор, діловод» – українська мова, українська література, історія, географія;
«Адміністратор, агент з постачання, діловод» – українська мова, українська література, економіка;
«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» – інформатика, фізика, математика;

На освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» на базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

«Адміністратор, агент з постачання» – українська мова, українська література, економіка;
«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» – фізика, математика;

4.3. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови достатнього середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну за відповідними професіями;
 • особи, які вступають до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.  Зарахування до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну здійснюється наказом  директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування  до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну на навчання за рахунок видатків з бюджету м. Києва  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в  межах затвердженого регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. На звільнені місця проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

6.2.  При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) робота приймальної комісії продовжується відповідно п. 2.7 цих правил.

6.3. Особам, які не зараховані до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну здійснюється управлінням закладів професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Правила прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну розглянуто на засіданні Педагогічної ради

Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну

Протокол № 3  від «01» листопада 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, телефонуйте за номерами приймальної комісії:

(044) 497-33-46, (044) 497-71-65,

або

пишіть на електронну пошту – buro@kvpubd.kiev.ua

Дякуємо за порозуміння та завжди чекаємо на вас!

Як доїхати:

Трамвай №14 або №15 до зупинки “проспект Відрадний”
Тролейбус №27, автобус №2, маршр.таксі №, 427, 433, 454 до зупинки “б-р І. Лепсе”
Електропотяг, міська електричка до станції “Київ-Волинський”

 Карта проїзду до училища