ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА  ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:  5.14010202   «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

КВАЛІФІКАЦІЯ:  3439 «Фахівець з організації  побутового обслуговування»

Фахівець підготовлений до роботи за наступними видами економічної діяльності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2005, затвердженого наказом Держпоживстандарту України від 26.12.2005р. № 375 :

Код КВЕД

Назва

Код

ISIC

Розділ ГрупаКлас Підклас
Секція Д Переробна промисловість Д
Підсекція ДВ Текстильне виробництво;виробництво одягу, хутра та виробів з хутра
18 Виробництво одягу;виробництво хутра та виробів з хутра 18
18.1 Виробництво одягу зі шкіри 181х

1810

18.10 18.10.0 Виробництво одягу зі шкіри 1810х
18.2 Виробництво одягу з текстилю 181х
18.21 18.21.0 Виробництво робочого одягу 1810х
18.22 18.22.0 Виробництво верхнього одягу 1810х
18.23 18.23.0 Виробництво спіднього одягу 1810х
18.24 18.24.0 Виробництво іншого одягу та аксесуарів 1810х
18.3 Виробництво хутра та виробів з хутра 182
18.30 18.30.0 Виробництво хутра та виробів з хутра 1820
Підсекція ДС Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
19 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 19
19.10 19.10.0 Виробництво шкіри 191х

1911

19.20 19.20.0 Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів 1912
19.30 19.30.0 Виробництво взуття 1920
Секція G Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку G
52 Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 52
52.71 52.71.1 Ремонт взуття 5260х
52.71 52.71.2 Ремонт виробів зі та інших матеріалів

Ремонт  побутових електричних товарів

5260х
52.72 52.72.1 Ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури 5260х
52.72 52.72.2 Ремонт інших побутових електричних товарів 5260х
52.73 52.73.1 Ремонт годинників та ювелірних виробів 5260х
52.74 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку 5260х
52.74 52.74.1 Ремонт та перероблення одягу 5260х
52.74 52.74.9 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку 5260х
Секція К Операції з нерухомим, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям К
71 Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 71
71.4 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку 713
71.40 71.40.0 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку 7130
74 Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 74
74.8 Надання різних послуг споживачам 749х
74.81 74.81.0 Діяльність у сфері фотографії 7494
Секція О Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту О
93 Надання індивідуальних послуг 930
93.01 Надання індивідуальних послуг 9301
93.01 93.01.0 Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів 9301
93.01 93.01.1 Прання, хімчистка, фарбування 9301
93.02 93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси 9302
93.03 93.03.0 Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг 9303
93.05 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг 9309х

Фахівець здатний виконувати зазначену роботу і може займати первинні посади за Національним класифікатором України: “Класифікатор професій” ДК 003:2005.

Професійні назви робіт, коди назви класифікаційних угрупувань професій за державним класифікатором професій Назви первинних посад
3 Фахівці
3439 Інші технічні фахівці в сфері управління Фахівець
3439 Інші фахівці в сфері обслуговування Фахівець з організації побутового обслуговування

Диспетчер підприємства побутового обслуговування

4222 Службовці з інформування (довідок) Адміністратор залу

 

  1. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки

Випускники ВНЗ повинні відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, які передбачають спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у вказаних видах економічної діяльності.

Кваліфікаційна характеристика професії «фахівець з організації побутового обслуговування» передбачає комплекс знань та навичок: виконує роботи під керівництвом спеціаліста вищого кваліфікаційного рівня з напрямів діяльності підприємства (салону, студії, ательє, будинку побуту, фірми тощо) стосовно організації  і контролю за наданням послуг в сфері побутового обслуговування населення, документообігу, вивчення конкурентоспроможності товарів та послуг; в межах своїх обов’язків здійснює аналітичні, контрольні та облікові операції, на основі висновків з аналізу виконаної роботи, бере участь в розробці плану заходів покращення техніко-економічних показників діяльності підрозділу та підвищення ефективності певної структурної одиниці. Здійснює збирання, накопичення, обробку, аналіз, оцінку інформації  діяльності щодо надання  певної послуги. Готує матеріали для аналізу, розроблення проектів нормативних та організаційних документів, графіків роботи, замовлень, заявок, інструкцій, пояснювальних записок, карт, схем та іншої технічної документації; контролює відповідність  певним показникам, стежить за додержанням установлених вимог, чинних норм, правил та стандартів; формує звіти, веде облікову та довідкову документацію в межах своєї компетенції, впроваджує новітні технології за своїм напрямом роботи.

Фахівець з організації побутових послуг повинен знати: закони, державні нормативно-правові  акти, стандарти та методичні  і нормативні матеріали з питань, що стосуються професійної сфери діяльності; сутність організації надання побутових послуг, різні напрямки менеджменту, етику спілкування; ринкові методи господарювання, основи економіки, фінансів, права, управління та маркетингу; основи бухгалтерського обліку та звітності, що застосовуються у структурному підрозділі; технічні засоби отримання, обробки та передання інформації із застосуванням комп’ютерних технологій.