Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (Підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) за професією

 

«ОПЕРАТОР З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Кваліфікаційна характеристика з професії 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

Завдання та обов’язки. Виконує роботи під керівництвом оператора з обробки інформації та програмного забезпечення вищої кваліфікації або керівника підрозділу. Дотримується порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп’ютерної графіки тощо. Здійснює комп’ютерну верстку. Підтримує установлене системне та прикладне програмне забезпечення. Створює та підтримує відповідні бази даних. Обслуговує обладнання інформаційних систем відповідно до встановленого порядку. Встановлює, налагоджує та забезпечує роботу окремих компонентів та конфігурацій операційних систем. Підтримує у належному стані окремі вузли апаратури з обробки інформації та програмного забезпечення. У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на комп’ютерному обладнанні та у локальних мережах. Готує та розміщує відповідні матеріали у мережі Інтернет. За завданням керівництва аналізує якість окремих послуг компаній, які організовують і забезпечують доступ користувачів до мережі Інтернет.

Повинен знати: правила та порядок обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення; техніко-експлуатаційні характеристики обладнання інформаційних систем; структуру та порядок установлення операційних систем; порядок налагодження та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; порядок установлення сервісних програм; методи створення та підтримки баз даних; основні мови програмування; методи захисту інформації на персональних комп’ютерах та в мережах; основні поняття та технічні характеристики мережевих систем; загальні правила налагодження та обслуговування мережевих систем; основи електротехніки; англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; основи трудового законодавства, правила та норми внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”.

Приклади робіт.

  1. Встановлення операційної системи, налагодження її конфігурації.
  2. Встановлення програмного забезпечення глобальних та лінійних мереж.
  3. Встановлення, налагодження та оновлення драйверів.
  4. Тестування вузлів обладнання або окремих елементів персонального комп’ютера та периферійного обладнання.
  5. Встановленняпрограм захисту інформаціїна персональні комп’ютери та локальні системи.
  6. Виконання операцій з текстовим редактором, електронною таблицею, базами даних, мультимедійними компонентами.
  7. Підготовка матеріалів для сайту та їх розміщення.
  8. Форматування різного роду документів.
  9. Створення та ведення бази даних. Створення запитів, звітів. Виконання операцій за допомогою програмного забезпечення.