Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу  (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку  кваліфікованих робітників) за професією «АДМІНІСТРАТОР»

1.Професія              4222               Адміністратор

 1. Кваліфікація                              Адміністратор
 2. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; організацію і зміст роботи керівника; організаційну структуру управління підприємства; права і обов’язки працівників, режим їх роботи; правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів; правила користування технічним засобами оброблення документів, усної та писемної документаційної інформації, основи комп’ютерних інформаційних технологій; технологічні процеси оброблення інформації; стандарти систем організаційно-розпорядчої документації; ділову мову асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; принцип планування і оформлення приміщень, вітрин, організація реклами; основи естетики, етики, психології і обслуговування відвідувачів, основи галузевої економіки, економічні досягнення для успішного виконання знань і обов’язків, організації праці і управління; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен уміти:

Забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створювати для них комфортні умови. Здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультувати відвідувачів з питань наявних послуг. Вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживати відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі. Забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформувати керівництво підприємства, про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.

 1. Загально професійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища. Додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії. Повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

 1. Сфера професійного використання випускника :

– Роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.

– Організація сфери обслуговування відвідувачів;

– Організація і контроль за раціональним використанням приміщень;

– Організація і контроль за дотриманням робітниками трудової і виробничої дисципліни.

– Роботи, характерні для офіс-менеджерської діяльності.

 1. Специфічні вимоги:

6.1 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

6.2 Стать: жіноча, чоловіча.

            6.3 Медичні обмеження

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників) за професією «АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ»

 1. Професія— 4221  Агент з організації туризму
 2. Кваліфікація — Агент з організації туризму

3.Кваліфікаційні вимоги

            Повинен знати: законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі, міжнародні договори і угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна, види туризму та правила розробки туристичних маршрутів; основи організації готельного господарства та туркомплексів, основні положення економіки туризму; правила складання кошторисів турів та екскурсій; способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів; порядок організації та умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів; особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій; вартість турів та інших послуг, що надаються суб’єктам туристичної діяльності; порядок оформлення документів на туристичне обслуговування; ділову іноземну мову; географію туризму; організацію транспортних перевезень.

            Повинен уміти: виконувати роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг; бути представником суб’єкта туристичної діяльності і виступати від його імені; діяти відповідно до законодавства України  про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі; працювати під керівництвом професіонала з туристичної діяльності;  вивчати вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг, характеристики обертів туристичної індустрії; робити аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств. Брати участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів; самостійно здійснювати підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій; виконувати рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем; надавати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються суб’єктом туристичної діяльності. Самостійно вести облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій і складати відповіді документи звітності; брати участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії; забезпечувати своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів, виконувати інші обов’язки, покладені на нього суб’єктом туристичної діяльності. Виконувати роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз;     використовувати комп’ютерну та офісну техніку.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системіпрофесійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника – туризм і готельні послуги.

6.Специфічні вимоги

6.1. Вік: після закінчення терміну навчання –  не менше 18 років.

6.2. Стать: жіноча, чоловіча.

6.3. Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу  (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку  кваліфікованих робітників) за професією «ДІЛОВОД»

 1. Професія: 4144  Діловод
 2. Кваліфікація – Діловод
 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: нормативно – правові акти положення та інструкції, щодо ведення діловодства на підприємстві; основні положення державної системи діловодства; стандарти системи організаційно – розпорядчої документації; структуру підприємства і його підрозділів; порядок контролю за проходженням службових документів і матеріалів; основи законодавства про працю.

Повинен уміти: приймати кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівникові, реєструвати та передавати, згідно з прийнятим рішенням до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей. Стежити за своєчасним розглядом і поданням підрозділами документів, що надходять на виконання. Вести контрольно – реєстраційну картотеку, облік отриманої та відправленої кореспонденції, систематизувати і зберігати документи поточного архіву, створювати банк даних. Формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури. Приймати заходи з упорядкування складу документів і інформаційних показників, скороченню їх кількості та оптимізації документопотоків. Готувати і здавати до архіву підприємства документальні матеріали закінчені діловодством. Брати участь у відбиранні документів, які передаються на державне збереження, організації поточного збереження та експертизи наукової та практичної цінності документів. Вивчати та узагальнювати передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері документаційного забезпечення управління.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

–  раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місті;

–  дотримуватись норм технологічного процесу;

–  не допускати браку в роботі;

–  знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і  прийомів безпечного ведення робіт;

–  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

–  знати інформаційні технології.

 1. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти  

 Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи (по закінченню навчання).

 1. Сфера професійного використання випускника.Створення тасистематизація документації в канцеляріях підприємств, установ і організацій.  Збереження та пошук документів в архівах.
 2. Специфічні вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: жіноча, чоловіча. Медичні обмеження.